VILKÅR VED LEJE

Leje af lokalerne  indbefatter ansvar* for opstilling/ afrydning af borde. Booker er ansvarlig for oprydning. Opstilling, -afrydning, -oprydning kan bestilles.

*Der efterfaktureres 450,- eks. moms ved manglende overholdelse pr. påbegyndt oprydningstime.