En vej­led­ning i forum­spil
Vores gode og inter­es­san­te erfa­rin­ger med forum­spil vil vi ger­ne dele, og der­for har vi frem­stil­let en præ­cis og enkel vej­led­ning i forum­spil.

Vej­led­nin­gen er let til­gæn­ge­lig og beskre­vet til voks­ne, under­vi­se­re kon­su­len­ter, HR-ansat­te, eller dem der blot ønsker en begyn­der vej­led­ning, så de kan kom­me i gang med meto­den: Down­lo­ad Forum­spil til voks­ne