Her kan du ‘gå i dyb­den’ ved at se bag­grunds­ma­te­ri­a­le og eva­lu­e­rin­ger hvor vi har bidra­get med forum­te­a­ter til mini­ste­ri­er eller andre sam­ar­bejds­part­ne­re.

Forum­te­a­ter med unge, hvor de selv bidra­ger til at udfor­me fore­stil­lin­gen i et stør­re coa­chin­g­foløb. Coa­ching og forum­spil med unge 2012

Eva­lu­e­rings­rap­port over en tur­ne vi gen­nem­før­te i sam­ar­bej­de med Inte­gra­tions­mi­ni­ste­rie. Erne­st Young eva­lu­e­ring af tur­ne 2009

Beskri­vel­se af tur­ne Eva­lu­e­ring af tur­ne­en for erhvervs­sko­ler 2009

Beskri­vel­se af tur­ne på blandt andet SOSU sko­ler Eva­lu­e­ring af tur­ne­en for erhvervs­sko­ler 2010

Se fak­ta om sprog­sko­le­tur­ne sprogs­sko­le fore­stil­lin­ger fra 2009

Læs  Spe­ci­a­le om kunst 2006